• Memastikan penganjuran SUKIPT 2018 dapat dijayakan selaras dengan Dasar Pembangunan Sukan Institusi Pengajian Tinggi (DPSIPT).
  • Menjadi landasan bagi atlit bertanding di peringkat yang lebih tinggi.
  • Meningkatkan integrasi nasional di kalangan pelajar/ penuntut institusi pendidikan menerusi sukan.
  • Mencungkil bakat atlet dan menyediakan peluang bertanding yang lebih kompetitif.
  • Membudayakan sukan di kalangan pelajar/ penuntut sebagai usaha ke arah meningkatkan kesihatan dan kualiti hidup terutamanya di kalangan generasi muda.